× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZPO Nadzieja S.c.

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "Nadzieja" S. c.

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Zakres świadczonych usług:

  • Geriatria


Adres

32-2367167
Szczygłowice Parkowa 4
44-193 Knurów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1